Adresas: 
Danės g. 29, Klaipėda
Tel.: 46-314757

El. paštas: 
ldboruzele@yahoo.com
Internetinė svetainė: 
http://www.boruzele-klaipeda.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos ir gairės

 

Lopšelyje – darželyje ugdomi 1, 5 - 5-6(7)m. vaikai. Komplektuojamos ankstyvojo , ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų grupės. Į bendrojo ugdymo grupes integruojami ir specialiųjų poreikių vaikai  su nežymiais sveikatos  sutrikimais. Pagrindiniai  programos principai, tikslai ir uždaviniai, ugdymo kryptys bei ugdymo turinys orientuotas į vaikų poreikių tenkinimą, socializaciją, sveikatos, fizinių, psichinių ir dvasinių galių stiprinimą, harmoningą pereinamumą mokymuisi mokykloje, šeimos poreikių tenkinimą.

 

2010 metais ugdymo procesas buvo organizuojamas vadovaujantis „Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo progama“, 2007m. Mokykla dalyvauja    tarptautinės  programose:  „Sveika mokykla“, “Zipio draugai” ir „ Dantukas ir draugai“. Nuo 2002m. mokykla yra respublikinės asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. Į bendrojo ugdymo programas buvo integruojamos individualios kūrybinių grupių programos: “Sveikatos labirintas”, “Boružėlės teatras”, “Kartu su “Molinuku”, „Kūrybos džiaugsmas“, kurios parengtos trejiems metams.

 

Kiekviena lopšelio – darželio grupė vykdė individualius grupių sveikos gyvensenos projektus: “Judėjimo optimizavimas”, “Sveika mityba”, “Kvėpavimo džiaugsmas”, “Kiek manyje paslapčių”. Geriausiai pavyko pedagogams sudominti ugdytinius ir jų tėvelius sveikos gyvensenos idėjomis ,  jų praktiniu pritaikymu ne tik įstaigoje, bet ir šeimoje įvairioje aplinkoje. Šie projektai tęstiniai. Vykdomi projektai sudomino bendruomenės narius ir socialinius partnerius. Taip pat buvo vykdomi bendri projektai su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru: „Švarios rankutės“ ir „ Aš saugus“.  Ypač vaikus sudomino  Klaipėdos  kelių policijos saugaus eismo projektas „ Būk saugus“.  Girulių miške, prie jūros,  organizuotas ekologinis  projektas „ Švari aplinka ir aš“ paliko neišdildomus įspūdžius, nes vaikai patys tvarkė gamtą,  vandenį, smėlį ir tai liudija videoįrašai. Taip pat buvo vykdomas tęstinis etnokultūrinis projektas ”Gimtinė, Tėvynė ir mes“.

 

Daug teigiamų emocijų, vaizduotės, motorikos lavinimui teikia papildomo ugdymo veikla kambarėliuose - “ Molinuko dirbtuvėlė”, “Sveikatos labirintas”, “Boružėlės arbatinė”, taikant kūrybinių grupių  programas, kurios padeda įtraukti vaikus organizuojant tradicines ir kalendorines šventes, pramogas, kūrybinius savaitinius projektus, įvairius renginius, parodas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Boružėlė“ kasmetinis miesto ikimokyklinių įstaigų festivalių  dalyvis: „Dainų dainelė“, “Vaidinimų kraitelė”,  “Giest lakštingalėlis”,  “Jūrininku būsiu” . Mūsų darželyje kasmet vyksta Lietuvos Nepriklausomybės dienos šventė miesto ikimokyklinukams.