Adresas: 
Danės g. 29, Klaipėda
Tel.: 46-314757

El. paštas: 
ldboruzele@yahoo.com
Internetinė svetainė: 
http://www.boruzele-klaipeda.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Viešosios paslaugos

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PAGALBA:
Bendrosios praktikos slaugytojas vykdo šias funkcijas:
Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
Informuoja apie nelaimingą atsitikimą lopšelio-darželio administraciją ir vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus);
Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į mokinio sveikatos istoriją;
Tvarko kitą medicininę dokumentaciją;
Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi mokykloje;
Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros veikloje;
Analizuoja vaikų sergamumą;
Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.


Kontaktai:
Bendrosios praktikos slaugytoja Vanda Vitkienė
Tel. (8 46) 314757

Darbo laikas:
Pirmadienis 8.00 - 12.00
Antradienis 8.00 - 12.00
Trečiadienis 8.00 - 12.00
Ketvirtadienis 8.00 - 12.00
Penktadienis 8.00 - 12.00


LOGOPEDO PAGALBA:
Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų bei kitų komunikacijos sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti; Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti; Teikia metodinę pagalbą mokytojams, vaikų tėvams.

Kontaktai:
Logopedė Sigita Zeicienė
Tel. (8 46) 314757

Darbo laikas:
Pirmadienis 8.00-12.24
Antradienis 8.00-12.24
Trečiadienis 8.00-12.24
Ketvirtadienis 8.00-12.24
Penktadienis 8.00-12.24